วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวของภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวของภาคใต้

นอกจากนี้....ยังมีเกาะพังงัน
ประวัติและความเป็นมา

ร.5 ธารเสด็จ หลวงพ่อเพชรศูนย์รวมใจ พระจันทร์สวย ทะเลใส
หาดทรายขาว ปะการังแพรวพราว เพชรกลางอ่าวเมืองคนดี

ประวัติความเป็นมาของอำเภอเกาะพะงัน
                 
                              คำว่า “พะงัน” สันนิษฐานมาจากคำว่า “พะ” แปลว่า พบ กับคำว่า “งัน” หมายถึงหาดทรายที่มองเห็นได้เวลาน้ำลด สมัยรัชกาลที่ 5 พะงันเป็นเมืองๆ หนึ่ง ขึ้นอยู่กับเมืองไชยา พระยาวจี สัตยารักษ์
(ขำ ศรียาภัย) เจ้าเมืองไชยา ได้ส่งหลวงสมุทรคีรีมาเป็นเจ้าเมืองเกาะพะงัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จประพาสอำเภอเกาะพะงัน จำนวน 14 ครั้ง และทรงจารึกพระอักษร “จปร รศ.108” ไว้ที่น้ำตกธารเสด็จ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเกาะพะงันในปัจจุบัน
พ.ศ. 2440 มีการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น เมืองเกาะพะงันถูกยุบไปรวมกับเกาะสมุย
เรียกว่าอำเภอเกาะสมุย ดังนั้นเกาะพะงันจึงมีฐานะเป็นตำบล มี 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะพะงัน และตำบลบ้านใต้ 
วันที่ 11 กันยายน 2513 กระทรวงมหาดไทยได้แยกเขตท้องที่เกาะพะงันเป็นกิ่งอำเภอ
และได้ประกาศยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเกาะพะงัน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2513 ในขณะนั้นใช้อาคารรับรองแขกของวัดราษฎร์-เจริญ เป็นที่ทำการอำเภอชั่วคราว
วันที่ 13 เมษายน 2520 ประกาศยกฐานะเป็น “อำเภอเกาะพะงัน” และได้มีพิธีเปิดป้ายที่ทำ
การอำเภอเกาะพะงัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 
คำว่า  “พะงัน”  สันนิษฐานมาจากคำว่า “พะ” แปลว่า พบ  กับคำว่า “งัน” หมายถึง   หาดทราย ที่มองเห็นได้เวลาน้ำลด  สมัยรัชกาลที่ 5  พะงันเป็นเมืองๆ หนึ่ง ขึ้นอยู่กับเมืองไชยา  พระยาวจี  สัตยารักษ์ (ขำ  ศรียาภัย)  เจ้าเมืองไชยา ได้ส่งหลวงสมุทรคีรีมาเป็นเจ้าเมืองเกาะพะงันพ.ศ. 2440 มีการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น เมืองเกาะพะงันถูกบุบไปรวมกับเกาะสมุย เรียกว่า  อำเภอเกาะสมุย  ดังนั้นเกาะพะงันจึงมีฐานะเป็นตำบล มี  2 ตำบล คือ ตำบลเกาะพะงันและตำบลบ้านใต้ วันที่  11 กันยายน 2513  กระทรวงมหาดไทยได้แยกเขตท้องที่เกาะพะงันเป็นกิ่งอำเภอและยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเกาะพะงัน  เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2513  ในขณะนั้นใช้อาคารรับรองแขกของวัดราษฎร์-เจริญ  เป็นที่ทำการอำเภอวันที่  13 เมษายน 2520 ยกฐานะเป็น “อำเภอเกาะพะงัน”  และได้มีพิธีเปิดป้ายที่ทำการอำเภอเกาะพะงัน  เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2521  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  พระองค์ได้เสด็จประพาสอำเภอเกาะพะงัน  จำนวน  14  ครั้งและทรงจารึกพระอักษร  “จปร  รศ.108”  ไว้ที่น้ำตกธารเสด็จซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเกาะพะงันในปัจจุบัน

ประวัติส่วนตัว

                                                             ประวัติส่วนตัว
ชื่อ    ด.ญ  ประภัสสร              จันทร์โกมุท
ชื่อเล่น  แอร์
อายุ  12 ปี      วันเกิด 6 มีนาคม พ.ศ 2544
ที่อยู่   240/13  หมู่ 5   ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000
น้ำหนัก 37   ส่วนสูง 144
กำลังศึกษา อยู่ที่ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา
ดาราที่ชอบ  บอย ปกรณ์
Facebook  Prapatsorn    changomut
Hotmail   Air_prapatsorn@hotmail.com 
หนังที่ชอบ สคส สวีทตี้  วาเลนไทน์สวีตตี้
เพื่อนสนิท มิกซ์ ฟิล์ม แฟร์
เพลงที่ชอบ ลูกอม
        

สถานที่ท่องเที่ยวของภาคใต้

เกาะสมุย เกาะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยู่บริเวณอ่าวไทย ห่างจากสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก 84 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตร ถนนรอบเกาะ (ถนนสายทวี ราษฎร์ภักดี) ยาว 52 กิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่ราบ ล้อมรอบภูเขา ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงคลื่นลมสงบเหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุด เกาะสมุย เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยทรายขาวมีชื่อหลายแห่ง อาทิ หาดเฉวง หาดนาเทียน หาดตลิ่งงาม หาดละไม นักท่องเที่ยวที่ต้องการหาดทราย ทะเล สายลม และแสงแดด ชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกับทะเล ต้นมะพร้าวริมชายหาดและน้ำทะเลใสสวย ล้วนเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยไปสมุยมาแล้วต้องหวนกลับไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่า อาหารทะเลสด ๆ ก็เป็นอีกเสน่ห์ที่ชวนให้นึกถึงนอกจากทะเลสวยน้ำใส เกาะสมุยยังมีกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกบริการนักท่องเที่ยว นั่นก็คือ สปา….หรือการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการใช้น้ำบำบัด เช่น การอาบแช่น้ำ อาจจะเป็นน้ำแร่ หรือน้ำร้อน การบำบัดโดยการนวด หรือ การใช้พฤกษาบำบัด โดยใช้กลิ่นพืชพรรณธรรมชาติช่วยในการคลายเครียด ซึ่งมีสถานที่บริการอยู่หลายแห่ง ทั้งในโรงแรมและศูนย์สปาโดยเฉพาะ แต่ละสถานที่มีบรรยากาศ ความสะดวกสบาย และการบริการที่ดีเยี่ยม ชวนให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริง และสำหรับนักกอล์ฟที่นี่ก็มีสนามกอล์ฟให้ได้ออกกำลังกายอีกด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ ความสะดวกสบายของเกาะสมุย ยังผสมผสานด้วยศิลปวัฒนธรรมของชาวพื้นถิ่นที่ยังคงเป็นรากฐานของความเป็นมาของชุมชนอีกหลายแห่งบนเกาะ เช่น วัดสำเร็จ วัดละไม เจดีย์แหลมสอ เป็นต้น